Trợ lý Marketing

 • Onboarding
 • Hanoi

Description

 • Tìm kiếm và làm việc với các đối tác Facebook agency tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới trong việc thuê tài khoản quảng cáo
 • Tối ưu chi phí thuê tài khoản quảng cáo
 • Quản trị và kiểm soát rủi ro các vấn đề liên quan đến tài nguyên quảng cáoRequirements

 • Tiếng Anh giao tiếp tốt
 • Có kinh nghiệm quản lý tài nguyên Facebook, và Facebook Marketing
 • Kĩ năng sử dụng và quản lý Excel tốt
 • Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm làm ở Facebook Agency lớn tại Việt Nam

Benefits

 • Competitive salary $500-$800 (100% salary during probation)
 • Bonus:

-         13th-month salary

-         Performance bonus (bonuses equal 6- to 12-month salaries)

-         Premium health insurance for employees

-         Lunch/ Drink/ Snack allowance (70$/month)

-   Annual company trip (budget up to $1200), team building (120$/year), engagement events/ activities


 • Clear career roadmap, chance to be promoted and rotated.
 • High-end working environment (central location, modern equipment, lunch/ drink/ snack).
 • 20 days of work from home and 12 annual leaves per year.
 • Premium healthcare insurance
 • Annual health check-up 
 • Fair, transparent and open working environment/ culture