Facebook Resource Management Specialist (Marketing Administrator)

 • Onboarding
 • Marketing
 • Hanoi

Description

Xây dựng và triển khai quy trình build BM, ad account nội bộ đáp ứng được nhu cầu phát triển của công ty.

 • Các vấn đề về Legal để Verify BM
 • Khởi tạo các tài khoản quảng cáo, chạy và duy trì
 • Làm việc với tài chính về các vấn đề liên quan đến payment method cho các tài khoản nội bộ

Xây dựng quy trình xử lý rủi ro với các vấn đề liên quan đến tài nguyên quảng cáo.


Requirements

Có kinh nghiệm chạy facebook ads tối thiểu 6 - 12 tháng (biết chạy conversion là 1 lợi thế).Có hiểu biết trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến tài nguyên chạy ads.

 • Biết khởi tạo BM và các tài khoản quảng cáo
 • Có kinh nghiệm trong việc tạo và duy trì via (Facebook profile)
 • Biết và có kinh nghiệm xử lý các lỗi thường gặp liên quan đến vấn đề tài khoản nguyên chạy ads (chết via/ checkpoint, tk bị disable, fanpage bị restricted...)

Tiếng Anh tốt (có thể đọc, viết tốt)

Benefits

 • Thu nhập upto 20M
 • Thử việc 100% lương, Generali health care
 • Tháng lương thứ 13
 • 1 năm có 20 ngày work from home bên cạnh 12 ngày phép
 • Ăn trưa free tất cả các ngày làm việc
 • Có cơ hội được đào tạo bởi các chuyên gia, senior trong ngành